27 Bijbelteksten voor huwelijksgeloften en lezingen

Foto door JFK Imagen SocialIn dit artikelVerzen over liefde Verzen over gezelschap Verzen voor geloften Verzen voor lezingen

Veel stellen die een Christelijke huwelijksceremonie vraag hun trouwambtenaar om de huwelijksgeloften in de Bijbel te gebruiken. Hoewel de Bijbel verzen over liefde, huwelijk en bruiloften bevat, worden er geen specifieke huwelijksgeloften genoemd. U kunt echter de inspirerende verzen van de Bijbel gebruiken in uw huwelijksgeloften, ze opnemen als ceremoniële lezingen of een kort vers gebruiken als thema voor uw uitnodigingen en programma's.

Traditioneel vereert de Bijbel het huwelijk tussen een man en een vrouw. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is de hiërarchie in een huwelijk om God op de eerste plaats te zetten, de echtgenoot op de tweede plaats als hoofd van het huishouden en de vrouw ondergeschikt aan de echtgenoot. Om deze ondergeschiktheid te begrijpen, moet u het doordringende denken in overweging nemen in de tijd dat de vele schriftgeleerden en apostelen bijgedragen aan Het Boek. Tegenwoordig geloven christelijke religies die een eigentijdse interpretatie mogelijk maken, dat de vrouw een gelijkwaardige hulp en partner is met haar man.10 zinvolle gebeden voor koppels om samen op te zeggen

Lees verder voor enkele van onze favoriete bijbelverzen en wat ze betekenen hedendaagse gelovigen ​U vindt hier volop inspiratie.

Verzen over liefde

Efeziërs 4:32 (American Standard Version)

Wees vriendelijk voor elkaar, barmhartig, en vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft.

Betekenis: bouw een medelevende en liefdevolle relatie op. Vergeef elkaar. God hield zo veel van je dat hij zijn zoon Christus als offer voor je zond.Kolossenzen 3:14 (ASV)

... en vooral deze dingen aantrekken liefde, die de band van volmaaktheid is.

Betekenis: plaats onvoorwaardelijke liefde boven alle dingen.

1 Johannes 4: 18-19 (ASV)

Er is geen vrees in de liefde: maar volmaakte liefde drijft angst uit, omdat angst straf heeft en wie vreest niet volmaakt gemaakt in liefde; wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad.

Betekenis: liefde is de grootste van allemaal. God bewees zijn liefde voor ons door zijn enige zoon voor onze zonden te offeren.

1 Korintiërs 16:14 (ASV)

Laat alles wat u doet in liefde gebeuren.

Betekenis: doe alles in liefde.

Johannes 15:12 (ASV)

Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad.

Betekenis: Johannes vertelt ons dat Jezus zei dat het grootste gebod van God is om elkaar lief te hebben.

1 Korintiërs 13: 1-2 (ASV)

Als ik spreek met de tongen van mensen en engelen, maar geen liefde heb, word ik klinkend koper, of een bonkend cimbaal. En als ik dat heb het geschenk van profetie, en ken alle mysteries en alle kennis en als ik alle geloof heb, om bergen te verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets.

Betekenis: het maakt niet uit hoe begaafd of geweldig je bent, als je geen liefde hebt, ben je niets.

1 Petrus 4: 8 (ESV)

Blijf elkaar bovenal oprecht liefhebben, want liefde bedekt een groot aantal zonden.

Betekenis: kies er altijd voor om elkaar lief te hebben, want liefde overwint alles.

Efeziërs 4: 2

Wees volkomen nederig en zachtaardig, wees geduldig en verdraag elkaar in liefde.

Betekenis: als het op liefde aankomt, verneder jezelf, wees zachtaardig en heb geduld.

Verzen over gezelschap

Filippenzen 1: 3 (NIV)

Ik dank mijn God elke keer dat ik me jou herinner.

Betekenis: Godzijdank elke dag voor de echtgenoot met wie hij u heeft gezegend.

Efeziërs 5:28 (ASV)

Toch dienen mannen ook hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Hij die zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief:

Betekenis: een man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf.

Efeziërs 5:31 (ASV)

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en de twee zullen één vlees worden.

Betekenis: als je trouwt, word je er een. Laat niemand tussen u in komen.

Spreuken 31:10 (World English Bible)

Wie kan er een waardige vrouw vinden? Want haar prijs is ver boven robijnen.

Betekenis: een deugdzame, liefdevolle en trouwe vrouw is een schat boven alle andere.

Marcus 10: 6-9 (WEB)

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen, en de twee zullen één vlees worden, zodat ze niet langer twee zijn, maar een vlees. Wat daarom God heeft samengevoegd, laat niemand scheiden.

Betekenis: aangezien het huwelijk onder God bepaalt dat u één bent, laat een gewone sterveling uw heilige verbintenis niet scheiden.

Spreuken 18:22 (ESV)

Wie een vrouw vindt, vindt iets goeds en verkrijgt gunst van de Heer.

Betekenis: God heeft ons geschapen voor gezelschap.

Prediker 4: 9-12 (ESV)

Twee zijn beter dan één, omdat ze een goede beloning krijgen voor hun zwoegen. Want als ze vallen, zal iemand zijn medemens opheffen. Maar wee hem die alleen is als hij valt en niet door een ander wordt opgetild! Nogmaals, als twee bij elkaar liggen, blijven ze warm, maar hoe kan iemand alleen warm blijven? En hoewel een man de overhand zou kunnen hebben op iemand die alleen is, zullen twee hem weerstaan ​​- een drievoudig koord wordt niet snel gebroken.

Betekenis: God wil dat we in eenheid zijn. Hij heeft ons gemaakt om samen te zijn, en degenen die een paar vormen, hebben de mogelijkheid om elkaar te helpen. Een echtgenoot kan een andere echtgenoot helpen in gebieden die hem ontbreken. Bovendien is het 'drievoudige koord' een oproep tot de Heilige Drie-eenheid - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een ander 'drievoudig koord' zou echter het huwelijk kunnen zijn: twee echtgenoten en God op de voorgrond.

Verzen voor geloften

Ruth 1:16 (ASV)

... waar gij heen gaat, zal ik gaan en waar gij logeert, ik zal overnachten; uw volk zal mijn volk zijn, en uw God mijn God.

Betekenis: wanneer gebruikt als ceremoniële gelofte, verbindt u zich volledig aan elkaar.

Hooglied 2:16 (ASV)

Mijn geliefde is van mij, en ik ben van hem.

Betekenis: jij bent van mij en ik ben van jou, helemaal.

Genesis 45: 8 (ESV)

Dus jij bent het niet die mij hierheen hebt gestuurd, maar God.

Betekenis: u vertelt uw partner dat uw verbintenis door God was gepland en hemels gezonden.

Romeinen 5: 5 (ESV)

... Gods liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven.

Betekenis: de liefde die jij en je partner voor elkaar hebben, is de liefde die God in je hart heeft uitgestort.

17 traditionele huwelijksgeloften om de uwe te inspireren

Verzen voor lezingen

Hooglied 2: 3-16 (ASV)

Mijn geliefde sprak en zei tegen mij: Sta op, mijn liefste, mijn schone, en ga weg.

Want zie, de winter is voorbij, de regen is voorbij en verdwenen

De bloemen verschijnen op de aarde, de tijd van het zingen van vogels is aangebroken en de stem van de schildpad wordt in ons land gehoord

De vijgenboom zet haar groene vijgen voort, en de wijnstokken met de malse druif ruiken lekker. Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom weg.

O mijn duif, die zijt in de kloven van de rots, in de verborgen plaatsen van de trappen, laat me uw aangezicht zien, laat me uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gelaat is mooi.

Neem ons de vossen, de kleine vossen, die de wijnstokken bederven: want onze wijnstokken hebben zachte druiven.

Mijn geliefde is van mij, en ik ben van hem: hij voedt tussen de lelies.

Betekenis: je huwelijk is een wedergeboorte en jullie twee zijn nu één.

Korintiërs 13: 1-8,13 (ASV)

Als ik spreek met de talen van mensen en engelen, maar geen liefde heb, word ik klinkend koper, of een kletterend cimbaal. het geschenk van profetie, en ken alle mysteries en alle kennis en als ik alle geloof heb, om bergen te verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets. en als ik al mijn goederen geef om te voeden de armen en als ik mijn lichaam geef om te verbranden, maar geen liefde heb, dan baat het mij niets. Liefde lijdt lang, en is goedaardige liefde jaloers, niet liefde prijst zichzelf niet, is niet opgeblazen, 5 gedraagt ​​zich niet ongepast, zoekt het zijne niet, wordt niet geërgerd, houdt geen rekening met het kwaad, verheugt zich niet in ongerechtigheid, maar verheugt zich met de waarheid, draagt ​​alle dingen, gelooft alles, hoopt alle dingen, verdraagt ​​alle dingen.Liefde faalt nooit: maar of er zijn profetieën, ze zullen worden weggedaan of er zijn tongen, zij zullen ophouden of er zijn kennis, het zal worden afgeschaft ... Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, ik voelde me als een kind, ik dacht als een kind: nu ik een man ben geworden, heb ik kinderlijke dingen weggedaan .. Maar nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie en de grootste hiervan is liefde.

Betekenis: als je geen liefde hebt, heb je niets. Van de drie theologische deugden geloof, hoop en liefde is liefde alles in het leven.

Genesis 2: 18-24 (King James Version)

En de HERE God zei: Het is niet goed dat de man alleen is. Ik zal een partner voor hem maken. En uit de grond formeerde de Here God elk beest van het veld en elk gevogelte in de lucht en bracht ze tot Adam om te zien hoe hij ze zou noemen: en hoe Adam ook elk levend wezen noemde, dat was de naam ervan. En Adam gaf namen aan al het vee, en aan het gevogelte in de lucht, en aan elk dier van het veld, maar voor Adam was er geen hulpgenoot voor hem gevonden. En de Here God deed een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en hij nam een ​​van zijn ribben, en sloot het vlees in plaats daarvan toe. En de rib, die de Here God van de mens had genomen, maakte hem tot een vrouw. en bracht haar bij de man.En Adam zei: dit is nu been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees: zij zal Vrouw worden genoemd, omdat zij uit de mens is weggenomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Betekenis: Genesis is het verhaal van Gods schepping van de wereld en alles erin, inclusief Adam, de eerste mens. God wilde niet dat Adam eenzaam was, dus schiep hij Eva uit Adams rib.

Prediker 3: 1-8 (ASV)

Voor alles is er een seizoen, en een tijd voor elk doel onder de hemel: een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven, een tijd om te planten, en een tijd om te plukken wat geplant is, een tijd om te doden, en een tijd om te plukken. om een ​​tijd te genezen om af te breken en een tijd om op te bouwen een tijd om te huilen en een tijd om te lachen een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om samen stenen te verzamelen een tijd om omhelzen, en een tijd om af te zien van een tijd om te zoeken, en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren, en een tijd om een ​​tijd weg te werpen om te scheuren, en een tijd om een ​​tijd te naaien om te zwijgen, en een tijd om spreek een tijd om lief te hebben, en een tijd om een ​​tijd van oorlog te haten, en een tijd voor vrede.

Betekenis: doe alles in zijn eigen tijd. Het huwelijk is de tijd om je volledig aan je liefde te wijden.

Johannes 2: 1-11 (ASV)

En de derde dag was er een huwelijk in Kana, in Galilea, en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus werd uitgenodigd, en zijn discipelen, tot het huwelijk; en toen de wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem: geen wijn. En Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te maken? mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienstknechten: Doe het wat hij ook tegen jullie zegt: nu stonden daar zes stenen waterkannen, naar de manier van reinigen van de Joden, met elk twee of drie vuurvellen. Jezus zei tegen hen: Vul de waterkannen met water .En ze vulden ze tot de rand. En hij zei tegen hen: Schep nu uit en breng het naar de leider van het feest. En ze droegen het. En toen de leider van het feest proefde dat het water nu wijn werd, en niet wist waar het vandaan kwam (maar de dienaren die het water hadden getrokken wisten het), riep de leider van het feest de bruidegom en zei tegen hem: eerst de goede wijn en wanneer maar hebben vrij gedronken, vervolgens wat erger is: u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit begin van zijn tekenen deed Jezus in Kana in Galilea, en toonde zijn glorie en zijn discipelen geloofden in hem.

Betekenis: Jezus en zijn moeder Maria woonden een bruiloft bij in Kana in Galilea. Toen de gasten alle wijn hadden opgegeten, drong Maria er bij Jezus op aan zijn eerste wonder te verrichten: water in wijn veranderen. Deze 'tweede' wijn was zo goed dat het de gasten verraste, want het was de gewoonte om eerst de beste wijn te serveren en de mindere kwaliteit als laatste.

Jeremia 29:11 (NIV)

'Want ik ken de plannen die ik voor je heb', verklaart de HEER, 'plannen om je voorspoedig te maken en je geen kwaad te doen, plannen om je hoop en een toekomst te geven'.

Betekenis: zoals het vers zegt, God kent de plannen die Hij voor jou heeft. Hij kende u voordat u werd geboren, en Zijn plannen voor uw toekomst zijn onmetelijk (voorspoed, hoop en een toekomst). Denk er bij het zoeken naar begeleiding altijd aan dat God aan uw zijde staat en dat Hij een groter doel met uw leven heeft. En voor het huwelijk heeft Hij deze verbintenis gepland en zal hij je door al je ups en downs leiden.

Spreuken 3: 5-8 (ESV)

Vertrouw op de HEER met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw eigen ogen, vrees de HERE en keer u af van het kwaad. Het zal uw vlees genezen en uw botten verkwikken.

Betekenis: zoek God bij alles wat je doet en plaats hem op de eerste plaats in je huwelijk. Laat de problemen van de wereld uw verbintenis niet beïnvloeden, maar wend u tot God en Hij zal u door alles heen helpen.

Psalm 23:1-4 (ESV)

De HERE is mijn herder, ik zal niet ontbreken. Hij laat me in groene weiden liggen. Hij leidt me langs stille wateren. Hij herstelt mijn ziel. Hij leidt mij op paden van gerechtigheid ter wille van Zijn naam. Ook al loop ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij Uw staf en Uw staf. ze troosten me.

Betekenis: God is je leidende licht. Hij zal je door de ups en downs van je huwelijk leiden, maar met God op de voorgrond, zal je huwelijk altijd zegevieren.

20 katholieke huwelijksliederen om je grote dag te zegenen

Editor'S Choice


33 verlovingsringen onder $ 10.000

Ringen


33 verlovingsringen onder $ 10.000

Op het punt verloofd te raken? Deze wellustige ringen zullen zeker een grote glimlach op je gezicht toveren - en ze kosten geen cent meer dan $ 10.000!

Lees Verder
Een kleurrijk, tropisch huwelijk in de Florida Keys

Echte Bruiloften


Een kleurrijk, tropisch huwelijk in de Florida Keys

Zelfs met de krachtige vernietiging van orkaan Irma had dit paar nog steeds een perfecte bruiloft in Key West

Lees Verder